TEMA 5: KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

TEMA 5: KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
 1. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan kerajaan Malaysia yang ada pada hari ini.
 2. Kedudukan perlembagaan adalah lebih tinggi dan mengatasi kekuasaan Yang di- Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah.
 3. Perkara 75 menyatakan mana-mana undang-undang negeri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal dengan sendirinya.
 4. Ciri-ciri Perlembagaan Malaysia:
  • Peraturan atau prinsip asas yang menjadi penentu pentadbiran sesebuah negara.
  • Menentukan pembahagian kuasa dan pelaksanaan kuasa sesebuah pemerintahan.
  • Sumber kepada penggubalan undang-undang negara.
POLITIK
 • menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik.
 • Menjamin pentadbiran dan pemerintahan yang cekap, adil dan telus.
 • Menjamin kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.
 • Merupakan panduan pemerintahan negeri.
 • Menjamin keselamatan dan keamanan rakyat.
EKONOMI
 • Memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum.
 • Kestabilan politik menjamin perkembangan ekonomi.
 • Kestabilan politik juga menarik kedatangan pelabur luar.
SOSIAL
 • Mewujudkan integrasi yang membentuk negara dan bangsa yang bersatu padu dan taat setia kepada negara.
 • Menjaga dan memelihara hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak.
 • Menjamin keselamatan dan keamanan rakyat.

PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBAGAAN MALAYSIA
 1. Perlembagaan Malaysia terbahagi kepada 15 bahagian dengan 183 perkara.
 2. Peruntukan utama Perlembagaan Malaysia merangkumi bahasa, agama, kewarganegaraan,hak asasi, kedudukan istimewa Orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.

BAHASA
 • Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.
 • Bahasa Malaysia digunakan untuk maksud dan tujuan rasmi, namun penggunaan bahasa lain tidak ditegah.

AGAMA
 • Agama Islam sebagai agama rasmi negara, namun semua orang bebas mengamalkan dan menganuti agama masing-masing.
 •  Raja/Sultan ialah ketua agama Islam.
KEWARGANEGARAAN
·         Mempunyai taraf keanggotaan sesebuah negara.
·         Setiap warganegara mempunyai tanggungjawab dan hak terhadap negara.
·         Tanggungjawab utama warganegara ialah mempertahankan dan menjunjung perlembagaan.
HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA SABAH DAN SARAWAK
 • Tiga perkara menjadi hak keistimewaan utama, iaitu peluang dalam perkhidmatan awam, ekonomi dan pelajaran.
 • Kedudukan istimewa orang Melayu- berhubung dengan tanah rizab.
HAK ASASI
 • Kebebasan beragama- setiap individu bebas mengamalkan agama masing-masing.
 • Kebebasan diri- setiap individu yang tidak bersalah di sisi undang-undang tidak boleh diambil nyawanya, dipaksa kerja, dihukum, dibuang negeri, dihalang bersuara, dilarang berkumpul dan ditegah menubuhkan persatuan.
 • Kebebasan ekonomi- setiap individu bebas menjalankan aktiviti ekonomi selagi tidak bertentangan dengan undang-undang negara.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

0 Response to "TEMA 5: KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA"

Post a Comment